Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dane teleadresowe

Siedziba:
Stawy Milickie SA
Ruda Sułowska 20
56-300 Milicz

Biuro w Sułowie:
ul. Kolejowa 2 (I piętro, Bank Spółdzielczy)
56-300 Milicz
Nr tel.: 71 38 47 110, 71 38 32 482
Fax: 71 38 47 110 (wew. 25)
E-mail: biuro[at]stawymilickie.pl

Biuro we Wrocławiu:
Rynek 58, III piętro
50-116 Wrocław

NIP: 916-13-88-540
REGON: 021461756
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000378062
Konto: Bank Spółdzielczy w Miliczu 04 9582 0000 2000 0024 4417 0001

Redakcja strony: Dane teleadresoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3498

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl