Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Majątek Spółki

Wysokość kapitału zakładowego: 186 098 000,00 zł (sto osiemdzesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości.

Redakcja strony: Majątek SpółkiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3294

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl