• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane Stawów Milickich SA/Działalność Stawów Milickich SA

Działalność Stawów Milickich SA

Główne kierunki działalności spółki:

03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne
72.1 Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.1 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieklasyfikowana
85 Edukacja
91.0 Działalność bibliotek archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
69.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
55.30.Z Pola kempingowe
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Stawy Milickie SA
Pierwsza publikacja
Ewa Poddig 2013-10-30 15:18
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2022-02-15 12:37
Wytworzenie publikacji
Damian Żuber 2022-03-09 09:20
Zatwierdzenie
Damian Żuber 2022-03-09 09:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry