Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: BIP Stawy Milickie SA 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Magdalena Zakrzacka 
Numer postępowania: PN-16/2019 
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA PALIW DO ZBIORNIKÓW 
Rodzaj zamówienia: DOSTAWY 
Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Data ogłoszenia: 2019-12-10 
Termin składania ofert: 2020-01-14 
SIWZ: PN-16-2019_SIWZ.pdf 
Zapytania i odpowiedzi: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie dotyczącego danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 2) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail przetargi[at]stawymilickie.pl. Sytuacja ta nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. 
Uwagi: W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/288213 link ogólny: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie 
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
PN-16-2019 Ogłoszenie o wyniku PN-16-2019 Ogłoszenie o wyniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-02-14 10:27
Zakrzacka Magdalena
358.65KB
PN-16-2019 Ogłoszenie o zamówieniu PN-16-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-12-10 10:55
Zakrzacka Magdalena
124.53KB
PN-16-2019 SIWZ PN-16-2019 SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-10 10:55
Zakrzacka Magdalena
403.38KB
PN-16-2019 Załączniki PN-16-2019 Załączniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-12-10 10:55
Zakrzacka Magdalena
333.88KB
PN-16-2019 Informacja o zmianie nr 1 PN-16-2019 Informacja o zmianie nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-10 12:59
Zakrzacka Magdalena
74.57KB
PN-16-2019 Ogłoszenie o zmianie nr 1 PN-16-2019 Ogłoszenie o zmianie nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-13 10:54
Zakrzacka Magdalena
70.76KB
PN-16-2019 Protokół z otwarcia ofert PN-16-2019 Protokół z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-01-14 12:53
Zakrzacka Magdalena
324.74KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 14883

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl